ESPAIS CONFINATS I SUBAQUÀTICS

Treballs de manteniment, rehabilitació i inspeccions en espais confinats i subaquàtics.

A ACCÉS fa anys que resolem el manteniment en espais confinats i fem treballs subaquàtics amb les millors garanties. Disposem del millor equip humà, amb la formació més exigent i els mitjans d’accés òptims per a cada cas, així com els protocols de prevenció més actuals per oferir un servei excel·lent a totes les nostres intervencions.

ESPAIS CONFINATS

L’equip d’ACCÉS desenvolupa feines en espais confinats: inspecció, neteges de sitges, neteges especials, reforç d’estructures, soldadura, feines en col·lectors.

Totes les nostres actuacions són avaluades pel nostre departament de prevenció de riscos laborals i el nostre equip de camp ha estat format a les tècniques de treballs en espais confinats pels estàndards europeus d’accés en aquest tipus de recintes. El nostre equip disposa dels equips de protecció i d’accés més rellevants del mercat per tal que totes les nostres intervencions es caracteritzin per les bones pràctiques i la seguretat. El nostre departament tècnic dissenya el mètode d’accés i de reducció de riscos fent els mesuraments necessaris per combatre els riscos.

Què és un espai confinat?

Un espai confinat és qualsevol espai amb obertures limitades d’entrada i sortida i ventilació natural desfavorable, on es poden acumular contaminants tòxics o inflamables, o tenir una atmosfera deficient en oxigen, i que no està concebut per a una ocupació continuada per part del treballador.

TREBALLS SUBAQUÀTICS

ACCÉS està especialitzat en la realització de qualsevol mena de treballs subaquàtics, tant en aigües continentals com marines: obres hidràuliques subaquàtiques, dragatges, extraccions, reflotaments, recuperacions a la superfície, estudis barimètrics, informes, mostrejos, filmació digital, inspeccions, segellaments, neteges, polits, abalisaments, etc.

També actuem en ambients subaquàtics especials i contaminats.

Què és el treball subaquàtic?

El busseig professional és el conjunt d’activitats que es desenvolupen en medis subaquàtics i en condicions de pressió superior a l’atmosfèrica. Normalment, les profunditats de treball no superen els 100 metres. Per sota d’aquests llindars s’utilitzen sistemes i equips de busseig molt específics (saturació, campana, etc.).

El busseig professional és autònom o semiautònom fonamentalment. A l’autònom el/la bussejador/a porta l’ampolla de gas penjada a l’esquena, i al segon, el subministrament de gas s’efectua des de la superfície, encara que el/la bussejador/a també porta una ampolla d’emergència penjada a l’esquena, per si cal.

Sol·licitar un pressupost

Ompliu el següent formulari i us respondrem el més aviat possible per gestionar el vostre projecte.

  NOM

  COGNOMS

  EMAIL

  TELÈFON

  ASSUMPTE

  UBICACIÓ DE L'OBRA

  ADJUNTAR ARCHIVOS

  DESCRIPCIÓ DEL TREBALL