DESAMIANTAT
EN ALÇADA

TREBALLS VERTICALS

A.R.A – ACCÉS REMOVAL ASBESTOS
ACCÉS VERTICAL, inscrita al RERA amb el no 06/AB/14, s’especialitza en la descontaminació, retirada i eliminació de l’amiant friable i no friable ubicat en altura.

DESCRIPCIÓ

El nostre equip A.R.A. (Accés Removal Asbestos), està altament qualificat en els treballs d’alçada i realitza desamiantats a tots els sectors amb les màximes garanties de seguretat i sense posar en risc terceres persones. Disposem d’equips tècnics competents i els recursos materials específics que us permeten dur a terme des de treballs de desamiantat en grans instal·lacions, com a centrals tèrmiques, plantes del sector químic i energètic, a treballs de retirada de fibrociment (Uralita) en totes les seves formes: cobertes careneres, canaleres, dipòsits, baixants, etc.

Per al desenvolupament dels seus treballs fa servir: cabines de descontaminació de personal; equips de depressió, aspiradors; equips de mesurament en continu de la depressió; bombes de mesurament ambiental i personal, així com tots els equips de protecció individual necessaris.

ACCÉS GRUP està en contacte constant amb els departaments de Seguretat i Higiene i departaments territorials de Medi Ambient amb l’objectiu d’estar informats i aplicar els canvis de normatives i de les tècniques o gestions administratives.
El nostre equip està compromès amb els tres pilars bàsics que exigeix el mercat. La gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat laboral.

PREGUNTES FREQÜENTS

Les tècniques d’accés i de posicionament mitjançant cordes són, en un bon nombre de casos, l’opció més segura, adequada i eficaç per fer feines temporals en alçada. Les feines verticals són, una activitat professional segura i eficaç, capaç de donar solucions a multitud de feines temporals en altura en sectors i àmbits laborals molt diferents.

Aquest sistema de treball permet estalviar, ja que no cal el muntatge de bastides ni l’ús de plataformes elevadores per accedir al lloc de treball.

Aquesta tècnica de treball es pot desenvolupar en una gran varietat de sectors com la construcció, l’elèctric, el petroquímic, les telecomunicacions, el d’aerogeneradors, el naval, el mediambiental i, en definitiva, en tots aquells on s’hagi de dur a terme una tasca o treball a més de dos metres d’alçada, i que sigui temporal, atès que sinó, com la normativa indica hi ha d’haver una plataforma permanent i segura.

Els treballs en altura estan completament regulats en matèria de prevenció de riscos, amb una normativa específica i uns controls molt exigents per reduir i evitar qualsevol incident. Equips homologats, control dels materials i eines, formació de tot el personal especialitzat segons la seva tasca a exercir, revisions d’equips…

A Accés Grup, disposem d’un departament específic que s’encarrega de gestionar tot el relatiu amb la prevenció de riscos, però a més som conscients i defensors que és un aspecte fonamental per a la nostra empresa, els treballadors i els nostres clients.

No hi ha límit a l’alçada, disposem de tècniques i sistemes per posicionar, desplaçar i sistema per a manipulació de càrregues en alçada per complir qualsevol projecte. Hem arribat a les cotes més altes de les principals ciutats del país i ens encanten les alçades!
En l’àmbit nacional, cal disposar de la formació ANETVA per a la realització de treballs verticals. Disposa de diferents nivells de formació, adaptats segons les tasques d’exercir per cada treballador, segons la responsabilitat.

La formació d’ANETVA a més està homologada amb el Comitè Europeu de Treballs Verticals ECRA i és acceptada a escala internacional per fer treballs en altura.

Sol·licitar un pressupost

Ompliu el següent formulari i us respondrem el més aviat possible per gestionar el vostre projecte.

  NOM

  COGNOMS

  EMAIL

  TELÈFON

  ASSUMPTE

  UBICACIÓ DE L'OBRA

  ADJUNTAR ARCHIVOS

  DESCRIPCIÓ DEL TREBALL