MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

TREBALLS VERTICALS

El nostre equip anomena manteniment industrial, al procediment mitjançant el qual un determinat bé rep tractaments a efectes que el pas del temps, l’ús o el canvi de circumstàncies exteriors no els deteriori.

DESCRIPCIÓ

Hi ha gran multitud de camps on Accés Grup presta els seus serveis, però del que estem convençuts és, que si no es fan, els costos sempre són més grans. Per això, el nostre departament tècnic realitzarà l’assessorament tècnic per a la realització de projectes i execució d’obres als diferents sectors industrials: plantes de cicle combinat, plantes dessaladores, parcs eòlics, plantes petroquímiques, tèrmiques, nuclears. Amb l’objectiu de conservar i millorar les instal·lacions existents.

 • Inspeccions tècniques
 • Inspecció industrial amb DRON – ( HD )
 • Manteniment de xemeneies industrials
 • Treballs en estructures
 • Tall i soldadura industrial
 • Tractaments de formigó
 • Reforços estructurals
 • Instal·lació de balises diürnes i nocturnes
 • Radars meteorològics i parallamps
 • Antenes de telecomunicacions

PREGUNTES FREQÜENTS

Les tècniques d’accés i de posicionament mitjançant cordes són, en un bon nombre de casos, l’opció més segura, adequada i eficaç per fer feines temporals en alçada. Les feines verticals són, una activitat professional segura i eficaç, capaç de donar solucions a multitud de feines temporals en altura en sectors i àmbits laborals molt diferents.

Aquest sistema de treball permet estalviar, ja que no cal el muntatge de bastides ni l’ús de plataformes elevadores per accedir al lloc de treball.

Aquesta tècnica de treball es pot desenvolupar en una gran varietat de sectors com la construcció, l’elèctric, el petroquímic, les telecomunicacions, el d’aerogeneradors, el naval, el mediambiental i, en definitiva, en tots aquells on s’hagi de dur a terme una tasca o treball a més de dos metres d’alçada, i que sigui temporal, atès que sinó, com la normativa indica hi ha d’haver una plataforma permanent i segura.

Els treballs en altura estan completament regulats en matèria de prevenció de riscos, amb una normativa específica i uns controls molt exigents per reduir i evitar qualsevol incident. Equips homologats, control dels materials i eines, formació de tot el personal especialitzat segons la seva tasca a exercir, revisions d’equips…

A Accés Grup, disposem d’un departament específic que s’encarrega de gestionar tot el relatiu amb la prevenció de riscos, però a més som conscients i defensors que és un aspecte fonamental per a la nostra empresa, els treballadors i els nostres clients.

No hi ha límit a l’alçada, disposem de tècniques i sistemes per posicionar, desplaçar i sistema per a manipulació de càrregues en alçada per complir qualsevol projecte. Hem arribat a les cotes més altes de les principals ciutats del país i ens encanten les alçades!
En l’àmbit nacional, cal disposar de la formació ANETVA per a la realització de treballs verticals. Disposa de diferents nivells de formació, adaptats segons les tasques d’exercir per cada treballador, segons la responsabilitat.

La formació d’ANETVA a més està homologada amb el Comitè Europeu de Treballs Verticals ECRA i és acceptada a escala internacional per fer treballs en altura.

Sol·licitar un pressupost

Ompliu el següent formulari i us respondrem el més aviat possible per gestionar el vostre projecte.

  NOM

  COGNOMS

  EMAIL

  TELÈFON

  ASSUMPTE

  UBICACIÓ DE L'OBRA

  ADJUNTAR ARCHIVOS

  DESCRIPCIÓ DEL TREBALL