Un viatge amb rumb clar, però sense meta

L’any 2005 neix Accés Vertical S.L., una empresa familiar resultat de molts anys de feina, coneixements i il·lusions compartides. L’experiència en el sector de la construcció i la passió pels treballs de muntanya van resultar fonamentals per formar un equip especialitzat en Treballs Verticals consolidats com a referent al sector.

Durant tot aquest temps, Accés Vertical S.L. va detectar diferents necessitats del sector per innovar i poder estendre les línies de negoci, donant lloc a Accés Seguretat Vertical, una empresa dedicada a la seguretat laboral i prevenció de riscos professionals. Paral·lelament, es va crear Accés Formació, per impartir formació en matèria de seguretat laboral. Juntes formen l’equip ACCÉS, un grup empresarial que ofereix un servei 360 a tot el territori nacional.

RSC

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

Accés Grup desenvolupa la seva activitat durant gairebé dues dècades millorant dia a dia la seva responsabilitat amb la nostra societat. S’han aplicat diferents criteris i mètodes de treball per aconseguir alguns objectius com són:

EQUIP DE TREBALL

Disposar d’un Equip Professional, involucrat, format, motivat i responsable que entengui Accés Grup com a equip de treball del qual és part fonamental.

MEDI AMBIENT

Reduir l’impacte mediambiental de l’empresa, optimitzant els recursos, fent una gestió intel·ligent dels residus i estudiant els proveïdors buscant la millor sintonia possible en aquest aspecte.

CREIXEMENT RESPONSABLE

Amb els anys s’han incorporat noves iniciatives internes per millorar l’eficàcia a les actuacions, comptant amb la iniciativa de qualsevol persona de l’empresa.

METGES SENSE FRONTERES

Creiem en la solidaritat, l’esforç individual i col·lectiu per fer del món un lloc millor per a tots i totes. Sabem que el món és un lloc desigual i en molts casos injust i que cal lluitar per revertir-lo en molts àmbits de la vida.

A Accés Grup, portem anys col·laborant amb Metges sense Fronteres, perquè creiem que la seva tasca a tot el món ha aconseguit aportar salut, formació, equipament i sobretot esperança.

Felicitats per existir, encara que desitjaríem que mai no hagués estat necessari.

PACTE MUNDIAL (GLOBAL COMPACT)

El Pacte Mundial de Nacions Unides (Global Compact) és una iniciativa internacional que promou implementar 10 Principis universalment acceptats a les àrees de Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció en les activitats i l’estratègia de negoci de les empreses. Amb més de 10.000 entitats signants a més de 130 països, és la iniciativa més gran voluntària de responsabilitat social empresarial al món.

Recolzat pels CEOs de les empreses que el componen, el Pacte Mundial és un marc pràctic per desenvolupar, implantar i divulgar polítiques i pràctiques de sostenibilitat corporativa, oferint als seus signants una àmplia gamma de recursos i eines de gestió per ajudar-los a implementar models de negoci sostenible.

Accés Grup presenta en aquest acte el seu Informe de Progrés del Pacte Mundial 2012, com a mostra del compromís amb el Pacte Mundial i els seus Deu Principis. Destaquem que la Responsabilitat Social Corporativa s’ha inclòs com a eix bàsic en el desenvolupament dels nostres plans de negoci.

En el nostre primer Informe de progrés hem treballat, per integrar els deu principis definits al Pacte Mundial de Nacions Unides, a la cultura empresarial de l’empresa, fent-ho palpable en les polítiques de negoci del dia a dia. Accés Grup, disposa actualment de polítiques actives per a la millora de l’eficiència energètica i continuarà millorant els diferents processos de producció de forma contínua i dinàmica amb la introducció de noves tecnologies.

De la mateixa manera, perseverarà en la política de RH conforme als principis ja aplicats de no discriminació i igualtat d’oportunitats per a tots els seus empleats i col·laboradors. Mantindrem la baixa sinistralitat laboral i continuarem fent costat a la conciliació de la vida laboral i personal, facilitant que els seus empleats formin un veritable equip de treball.

Continuarem al camí iniciat fa anys i plasmat oficialment en aquest primer informe de progrés, per avaluar de manera continuada els aspectes que delimita el compromís del Pacte Mundial en els seus 10 principis.

Tot l’equip d’ACCÉS VERTICAL estem convençuts de la nostra responsabilitat i de la necessitat de defensar activament els principis del Pacte Mundial al qual ens hem adherit i per això expressem el nostre compromís de renovació.

PACTE DEL TEMPS

Accés Grup està adherida al Pacte del Temps, iniciativa proposada per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de diferents entitats i fundacions, amb diferents propostes i objectius. Entre elles la conciliació d’horaris entre empreses i treballadors, per fer compatible el temps de treball amb el ritme de vida quotidiana per tal de millorar la qualitat de vida. Es tracta de buscar un terme mitjà i sensibilitzar-se en la mesura que sigui possible, per les necessitats vitals de les persones i la sostenibilitat. Sent flexibles en els horaris, fent calendaris de vacances consensuats, agilitzant processos i potenciant l’administració electrònica entre altres propostes. Amb la finalitat de crear un bon ambient de treball, que el personal de l’empresa se senti a gust en el seu lloc de treball.

PROGRAMA LÀBORA

Seguint amb la política adquirida amb la responsabilitat social corporativa, l’empresa s’ha adherit al programa Labora, iniciativa liderada per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, que promou un programa per al foment de l’ocupació de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral i que estan en risc d’exclusió social.

Pretenem col·laborar amb aquesta plataforma, transmetent els nostres coneixements a l’àmbit dels treballs en altura, formant els candidats a través de la nostra escola de formació, ja que disposar d’una formació adequada a cada lloc de treball, és un requisit legal que les empreses requereixen. D’aquesta manera facilitem la contractació a empreses vinculades a treballs de neteja, manteniment, construcció, etc., a l’edificació i la indústria.

Hem participat també a l’avaluació de candidats, presentant les nostres ofertes de treball, per incorporar-los al nostre equip. En la mesura de les nostres possibilitats farem tot el possible per fomentar la contractació i fer-los encaixar a les nostres necessitats, per cobrir les nostres vacants professionals.

Continuarem fent tot el possible per continuar participant i promovent aquest tipus d’iniciatives, per bé en comú, compromesos amb la Responsabilitat Social Corporativa.

POLÍTICA DE QUALITAT

L’experiència ens ha ensenyat que la millor manera d’integrar processos de treball és adoptant protocols. Per això, amb els anys hem avaluat els millors sistemes nacionals i internacionals de certificació i els hem integrat al nostre reglament intern.

Us convidem a consultar amb el nostre equip.

A ACCÉS VERTICAL ens comprometem a destinar tot el nostre afany a:

  • Garantir l’excel·lència a la totalitat dels serveis que es presten.
  • Satisfer les necessitats dels nostres clients i l’equip de persones que conformen l’empresa.
  • Mantenir actualitzada la formació dels treballadors per poder realitzar els serveis i informar el personal sobre el funcionament del sistema de gestió de la qualitat i els objectius fixats.
  • Promoure la millora contínua dels serveis i del sistema de gestió.
  • Implicar el personal en les activitats de qualitat i la cerca de la millora contínua.
  • Continuar oferint compliment als requisits legals establerts, així com altres requisits que subscrigui l’organització.
  • Mitjançant el desenvolupament d’aquestes accions a ACCÉS VERTICAL ens comprometem a la millora contínua de l’eficiència del sistema de gestió de qualitat.
  • A més, amb el propòsit de garantir que aquesta política de qualitat es compleixi, la Direcció es compromet a definir objectius de qualitat coherents amb aquesta i a revisar periòdicament el sistema per garantir-ne l’eficàcia.

POLÍTICA DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTES DESTACATS