FORMACIÓ TELCO

TELECOMUNICACIONS

El curs Telco Barcelona que impartim a Accés Grup és indispensable per poder obtenir i millorar els coneixements requerits per treballar al sector de les Telecomunicacions de manera segura, seguint la normativa de Prevenció d’Operadors, Subministradors i proveïdors de Telecomunicacions.

VISITA EL NOSTRE
CENTRE FORMATIU

ALTRES CURSOS RELACIONATS

CURS OF BASIC

CURSOS A MIDA

RECICLATGE FORMACIÓ

CALENDARI FORMATIU

Tel. 693 720 718

formacion@accesgrup.com

BONIFICACIÓN CURSOS

Durada: 6 hores (Presencial)

Destinataris.
Treballadors operatius del sector telecomunicacions

Objectius.
Proporcionar la formació bàsica a PRL del sector TELCO. Identificar lorigen i les causes dels riscos associats al sector. Conèixer les normes i mesures preventives per desenvolupar lactivitat de forma segura.

Abast.
Formació per a activitats bàsiques de lloc operador-instal·lador de telecomunicació.

Durada: 6 hores (Teòric i pràctic)

Destinataris.
Qualsevol treballador del sector de les Telecomunicacions que desenvolupi tasques a alçades superiors a 2 m d’alçada en escales manuals, escales fixes, bastides, pals de fusta, pals de formigó i cobertes amb protecció.

Objectius.
Conèixer els riscos i les mesures preventives dels treballs en alçada, així com els procediments de treball i l’ús dels EPI’s.

Abast.
Treballs de cablatge (independentment del portador, ja sigui fibra, coure, coaxial, etc..) i en equips situats en alçada.

Durada: 16 hores (Teòric i pràctic)

Destinataris.
Qualsevol treballador del sector de les telecomunicacions exposat a risc de caiguda d’alçada que faci feines a torres d’antena, pals i cobertes sense protecció.

Objectius.
Conèixer els riscos i les mesures preventives dels treballs en alçada, així com els procediments de treball i l’ús dels EPI’s.

Abast.
Treballs en xarxa mòbil
Elements de risc.
Torres d’antena (cel·losia i tubulars), pals i cobertes sense protecció.

Durada: 8 hores (Teòric i pràctic)

Destinataris.
Personal implicat en la realització de treballs en alçada, que ja han rebut formació “Alçades TELCO 2” i també formació sobre l’ús d’equips de protecció individual contra caigudes.

Objetius.

 • Repassar i actualitzar l’aplicació de les tècniques de seguretat durant el desenvolupament de maniobres de progressió en altura.
 • Actualitzar criteris per a la realització d’instal·lacions de seguretat.
 • Conèixer els criteris i les normes de seguretat bàsiques que s’han d’aplicar durant la pràctica de les maniobres de rescat urgent.
 • Conèixer protocols d’actuació durant el desenvolupament de rescats urgents en altura.
 • Conèixer i saber executar amb seguretat tècniques bàsiques d’evacuació urgent de persones accidentades en alçada.

Abast.
Treballs en xarxa mòbil

Elements de risc.

 • Torres d’antena (gelosia i tubulars), pals i cobertes sense protecció.

Durada: 6 hores (Teòric i pràctic)

Destinataris.
Treballadors l’activitat dels quals es desenvolupi en espais confinats, com ara càmeres de registre, recintes subterranis, etc.

Objectius.
Proporcionar els coneixements requerits i estar capacitat per poder prestar serveis a espais confinats. Conèixer les normes, els procediments i les mesures preventives per a l’accés, la permanència i el rescat en espais confinats.

Abast.
Formació específica per fer treballs en espais confinats.
Elements de risc.
Cambres de registre (CC.RR.), Recintes Subterranis (RST), etc.

Durada:

 • Telco I Alçades: 4h (1h teòrica; 3h pràctiques)
 • Telco II Alçades: 7h (2h teòrica; 5h pràctiques)
 • Espais Confinats TELCO: 4h (1h teòrica; 3h pràctiques)
 • Risc Elèctric TELCO: 2h (1h teòrica; 1h pràctica)

Destinataris.
Personal implicat en la realització de treballs TELCO, que ja han rebut la formació corresponent:

 • Alçades TELCO 1
 • Alçades TELCO 2
 • Espais Confinats TELCO
 • Risc Elèctric TELCO

Objetius.
Actualitzar i millorar les competències i la formació dels treballadors TELCO Acreditar les competències adquirides a través de la formació i l’experiència.

Abast.
Formació de reciclatge específica per fer treballs TELCO.

PREGUNTES FREQÜENTS

En l’àmbit nacional, cal disposar de la formació ANETVA per a la realització de treballs verticals. Disposa de diferents nivells de formació, adaptats segons les tasques d’exercir per cada treballador, segons la responsabilitat.

La formació d’ANETVA a més està homologada amb el Comitè Europeu de Treballs Verticals ECRA i és acceptada a escala internacional per fer treballs en altura.

Les acreditacions o carnets professionals que ANETVA emet a l’efecte d’acreditar la formació professional corresponent a aquest nivell, tenen una caducitat de tres anys, comptadors des de la data d’emissió de les mateixes. ANETVA té establert el procés de renovació corresponent, del qual s’informarà els titulars d’aquestes acreditacions o carnet professional.

A ACCÉS GRUP disposem d’un centre referent per a la formació presencial per a feines verticals. Un equip de formadors, amb més de 15 anys d’experiència a la docència i un centre de formació de més de 300 m2 amb simuladors per a tota mena de maniobres, permeten que els alumnes puguin aprendre i practicar amb total seguretat.

Tenim el centre habilitat tot l’any per a formacions, i un calendari amb una gran quantitat de dates perquè puguis fer la formació com més aviat millor. Visita el calendari o contacta amb nosaltres i t’informarem sobre dates, preus, bonificacions i tot el que necessitis.