ESCALES
DE SEGURETAT

EN ISO 14 122-4

Les escales de seguretat permeten accedir de manera segura a zones elevades o sota terra. Estan fabricades amb alumini, sota la normativa actual EN ISO 14122-4 i podem adaptar-les a qualsevol superfície o executar qualsevol projecte a mida.

Som muntadors oficials dels millors fabricants

TIPUS D’ESCALES DE SEGURETAT

Les Escales de Seguretat s’instal·len per donar accés entre diferents cotes i sempre seran conformes a la normativa vigent EN14122.

Els nostres elements en alumini natural i amb tractament anoditzat ens permeten crear una escala de seguretat amb gàbia de protecció i barana per desembarcar amb tota seguretat. El nostre model ens permet complementar-la amb sistemes antiintrusió, portes contra caigudes o seccionar-les en trams per a grans recorreguts. Les escales d’accés a cobertes les podem instal·lar a qualsevol parament, sigui formigó, xapa metàl·lica o fusta. Aquest producte compleix la normativa europea EN 14122-4 i es lliura amb certificat de muntatge i certificat de conformitat.

Producte amb elevada resistència a ambients químics agressius. Servida en travessers de perfil U 90 x 35 (gruix: 8 mm) i esglaons en tub rodó antilliscant 28 x 21,4 cm. Els taps terminals ABS. Els caragols i les femelles d’unió se serveixen INOX.

Amb les escales de més de 3 metres és obligatori afegir crinolina. La crinolina és un assemblatge (amb caragols i femelles) de cèrcols amb perfils plans que uneixen diferents cèrcols.

Certificació: UNEIX EN ISO 14.122-1 i UNEIX EN ISO 14.122-4.

Dissenyem qualsevol mena d’escala per acomodar l’accés a cobertes o bé fer manteniments complexos com infraestructures ferroviàries, autobusos, sitges, etc. Tots els materials estan fabricats en alumini, acer inoxidable o acer galvanitzat termolacat per oferir una durabilitat extensa i l’exposició a l’exterior.

La seguretat del personal durant el trànsit de les escales de gat de més de dos metres d’alçada queda registrada a la LPRL31/1995. Una de les mesures d’efecte immediat és assegurar que a les escales de gat i/o les plataformes no hi pugui quedar cap forat obert on de manera fortuïta el personal es pugui abalançar i caure.

Per això, la col·locació de les nostres portes evita que es pugui fer un pas i caure a la zona d’obertura. La porta es tanca automàticament.

També complementem les escales mitjançant sistemes antiintrusió que eviten l’accés a tercers o diferents elements d’ajuda o anticaigudes.

PREGUNTES FREQÜENTS

Les línies de vida són sistemes anticaigudes homologats i certificats destinats a la prevenció de caigudes de les persones quan es fan feines en altura. Són sistemes d’ancoratge flexible que utilitzen elements resistents que compleixen la normativa. Les línies de vida poden ser permanents o temporals.

El preu dels sistemes de seguretat depèn de cada tipus de projecte. Per a més informació poden posar-se en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa, estudiaran el seu cas i dissenyaran la millor solució, atenent en tot moment la normativa específica.

Per poder instal·lar sistemes de seguretat per a treballs en alçada es requereix personal que estigui capacitat que hagi estat format i que conegui perfectament el sistema a instal·lar. En ser instal·ladors autoritzats pels millors fabricants internacionals, disposem de solucions per a cada finalitat.

Les línies de vida poden ser fixes o temporals. Les línies de vida fixes poden ser horitzontals (segons l’EN 795:2012 classe C), verticals (segons EN 353). Les línies de vida temporals horitzontals es consideren EPIS i han de complir la classe B) EN 795:2012.

Les línies de vida homologades han d’estar testades i assajades per un fabricant complint la norma vigent. A més, han d’estar perfectament documentades per l’empresa instal·ladora o pel fabricant. Tots els nostres sistemes de seguretat estan identificats individualment i mitjançant una webapp, podem controlar in situ l’estat de cada equip, les revisions que s’han realitzat i qualsevol incidència que pugui sorgir.

Les línies de vida s’han de revisar seguint les instruccions del fabricant. Normalment, solen fer-se inspeccions anuals, però la freqüència pot ser més gran depenent de l’entorn i les condicions de treball. La identificació amb codis QR ens permet que el client pugui revisar l’estat de cada equip i les revisions. A més el nostre departament de Revisions, informa de manera periòdica de les revisions a dur a terme a les seves instal·lacions per evitar tenir equips que puguin comportar algun risc.

Les revisions dels sistemes de seguretat per a treballs en altura les han de fer personal qualificat amb prou experiència que conegui perfectament aquests sistemes i/o que estigui acreditat pel fabricant.

Les baranes es consideren proteccions col·lectives. Tots dos solen ser sistemes complementaris, però en tot cas depèn del projecte que ha de fer un tècnic especialista. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa.

Sol·licitar un pressupost

Ompliu el següent formulari i us respondrem el més aviat possible per gestionar el vostre projecte.

  NOM

  COGNOMS

  EMAIL

  TELÈFON

  ASSUMPTE

  UBICACIÓ DE L'OBRA

  ADJUNTAR ARCHIVOS

  DESCRIPCIÓ DEL TREBALL