LÍNIES DE VIDA
VERTICALS

EN-353

ACCÉS GRUP disposa dels sistemes d’accés contra les caigudes verticals més moderns i eficaces del mercat. Tenim la possibilitat d’adaptar-nos a qualsevol estructura, com a escales verticals de constitució metàl·lica i amb llargs trams que no tinguin descansos o proteccions circumdants, o bé instal·lant línies de vida verticals dotades d’esglaons que permeten un accés segur.

Som muntadors oficials dels millors fabricants

TIPUS DE LÍNIES DE VIDA VERTICALS

Les línies de vida verticals s’instal·len per cobrir un risc de caiguda a diferent nivell durant el trànsit per una escala vertical; aquestes poden ser rígides o flexibles i s’hauran d’escollir segons cada tipus de suport o risc a reduir.

Les línies de vida verticals de cable són les més comunes per adaptar escales metàl·liques o de poliamida que no tinguin proteccions col·lectives. El nostre sistema permet assegurar a l’usuari durant tot el recorregut fins a la zona segura.

Les línies de vida verticals de carril són les més efectives per assegurar el trànsit per les escales metàl·liques de gran longitud, ja que ens permeten adaptar-nos a la morfologia de l’estructura, no ofereixen deformació i garanteixen la connexió fluida durant tot el recorregut.

Les línies de vida en format “espina de vegada” són sistemes rígids dotats d’esglaons en tot el recorregut que permeten l’ascens fins a zones segures. Aquest tipus de sistemes són perfectes per ser instal·lats en antenes de telecomunicacions, torres de comunicació, aerogeneradors o xemeneies industrials.

Segons la normativa EN353-1:2014 + A1: 2017 cada sistema instal·lat es considera un conjunt indivisible, per la qual cosa cada model haurà d’anar acompanyat del carro de translació anticaigudes corresponent. ACCÉS distribueix els carros de les millors marques del mercat per adaptar-los als seus sistemes.

PREGUNTES FREQÜENTS

Les línies de vida són sistemes anticaigudes homologats i certificats destinats a la prevenció de caigudes de les persones quan es fan feines en altura. Són sistemes d’ancoratge flexible que utilitzen elements resistents que compleixen la normativa. Les línies de vida poden ser permanents o temporals.

El preu dels sistemes de seguretat depèn de cada tipus de projecte. Per a més informació poden posar-se en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa, estudiaran el seu cas i dissenyaran la millor solució, atenent en tot moment la normativa específica.

Per poder instal·lar sistemes de seguretat per a treballs en alçada es requereix personal que estigui capacitat que hagi estat format i que conegui perfectament el sistema a instal·lar. En ser instal·ladors autoritzats pels millors fabricants internacionals, disposem de solucions per a cada finalitat.

Les línies de vida poden ser fixes o temporals. Les línies de vida fixes poden ser horitzontals (segons l’EN 795:2012 classe C), verticals (segons EN 353). Les línies de vida temporals horitzontals es consideren EPIS i han de complir la classe B) EN 795:2012.

Les línies de vida homologades han d’estar testades i assajades per un fabricant complint la norma vigent. A més, han d’estar perfectament documentades per l’empresa instal·ladora o pel fabricant. Tots els nostres sistemes de seguretat estan identificats individualment i mitjançant una webapp, podem controlar in situ l’estat de cada equip, les revisions que s’han realitzat i qualsevol incidència que pugui sorgir.

Les línies de vida s’han de revisar seguint les instruccions del fabricant. Normalment, solen fer-se inspeccions anuals, però la freqüència pot ser més gran depenent de l’entorn i les condicions de treball. La identificació amb codis QR ens permet que el client pugui revisar l’estat de cada equip i les revisions. A més el nostre departament de Revisions, informa de manera periòdica de les revisions a dur a terme a les seves instal·lacions per evitar tenir equips que puguin comportar algun risc.

Les revisions dels sistemes de seguretat per a treballs en altura les han de fer personal qualificat amb prou experiència que conegui perfectament aquests sistemes i/o que estigui acreditat pel fabricant.

Les baranes es consideren proteccions col·lectives. Tots dos solen ser sistemes complementaris, però en tot cas depèn del projecte que ha de fer un tècnic especialista. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa.

Sol·licitar un pressupost

Ompliu el següent formulari i us respondrem el més aviat possible per gestionar el vostre projecte.

  NOM

  COGNOMS

  EMAIL

  TELÈFON

  ASSUMPTE

  UBICACIÓ DE L'OBRA

  ADJUNTAR ARCHIVOS

  DESCRIPCIÓ DEL TREBALL