BARANES
DE SEGURETAT

EN ISO

Les baranes de seguretat són sistemes de protecció col·lectiva que permeten assegurar el 100% d’una zona amb perill de caiguda a diferent nivell d’una forma estètica i duradora gràcies als nostres materials excel·lents. Tots els sistemes compleixen la normativa vigent i podem adaptar-nos a les característiques de la zona a protegir.

Som muntadors oficials dels millors fabricants

TIPUS DE BARANES DE SEGURETAT

Les Baranes de Seguretat són la protecció col·lectiva més comuna i la més recomanable per reduir una caiguda a diferent nivell. El nostre sistema permet fixar-les a qualsevol mena de coberta o superfície i sempre compliran l’EN ISO 14122-3.

La barana autoportant recta o inclinada permet la posada en seguretat de terrasses quan és tècnicament impossible fixar a l’avantpit o sobre la llosa de formigó. Aquest sistema evita qualsevol treball de perforació a la teulada. Aquest equip és fàcil d’instal·lar gràcies als seus contrapesos de 12,5 kg únics al mercat. Fabricat amb alumini brut es poden aplicar diferents acabats com l’anoditzat o amb un recobriment de pols per aplicar color.

La barana amb sistema de fixació a terra es fixa en una estructura de metall o una paret, un mur de formigó o als ampits de la zona a protegir. El sistema de fixació a terra continua sent la solució més econòmica per assegurar un terrat. Fabricat amb alumini brut es poden aplicar diferents acabats com l’anoditzat o amb un recobriment de pols per aplicar color.

La barana recta o inclinada per a coberta de xapa és un sistema de protecció col·lectiva de protecció contra caigudes dissenyat per a la protecció de les cobertes de xapa amb un pendent de menys de 10°. Es fixa a les ones (distància central 250 o 333 mm) del gruix de la xapa metàl·lica 0,63 mm mínim (altres dimensions consulteu-nos). Fabricat amb alumini brut, es poden aplicar diferents acabats com l’anoditzat o amb un recobriment de pols per aplicar color.

La barana recta o inclinada es fixa a través d’un sistema d’impermeabilització mitjançant el pal. Els pals es fabriquen a mida i compleixen la DTU 43.1, norma d’impermeabilització dels sostres i terrasses. Fabricat en alumini brut, es poden aplicar diferents acabats com l’anoditzat o amb un recobriment de pols per aplicar color.


La barana de seguretat abatible és una protecció col·lectiva contra les caigudes en alçada. Està destinada a les cobertes inaccessibles al públic. L’opció abatible s’escull per raons estètiques, ja que la barana és completament invisible des del terra quan està abatuda. Aquesta la podem instal·lar en qualsevol mena de suport (formigó, metall, xapa, fusta…). També hi ha la versió autoportant. Fabricat amb alumini brut, es poden aplicar diferents acabats com l’anoditzat o amb un recobriment de pols per aplicar color.

El sistema de demarcació per a sostres permet delimitar o tancar temporalment l’accés a una àrea. Fàcil d’instal·lar i transportar. Oferim fins a cinc models que s’adapten al seu ús i composició del suport de la teulada.

PREGUNTES FREQÜENTS

Les línies de vida són sistemes anticaigudes homologats i certificats destinats a la prevenció de caigudes de les persones quan es fan feines en altura. Són sistemes d’ancoratge flexible que utilitzen elements resistents que compleixen la normativa. Les línies de vida poden ser permanents o temporals.

El preu dels sistemes de seguretat depèn de cada tipus de projecte. Per a més informació poden posar-se en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa, estudiaran el seu cas i dissenyaran la millor solució, atenent en tot moment la normativa específica.

Per poder instal·lar sistemes de seguretat per a treballs en alçada es requereix personal que estigui capacitat que hagi estat format i que conegui perfectament el sistema a instal·lar. En ser instal·ladors autoritzats pels millors fabricants internacionals, disposem de solucions per a cada finalitat.

Les línies de vida poden ser fixes o temporals. Les línies de vida fixes poden ser horitzontals (segons l’EN 795:2012 classe C), verticals (segons EN 353). Les línies de vida temporals horitzontals es consideren EPIS i han de complir la classe B) EN 795:2012.

Les línies de vida homologades han d’estar testades i assajades per un fabricant complint la norma vigent. A més, han d’estar perfectament documentades per l’empresa instal·ladora o pel fabricant. Tots els nostres sistemes de seguretat estan identificats individualment i mitjançant una webapp, podem controlar in situ l’estat de cada equip, les revisions que s’han realitzat i qualsevol incidència que pugui sorgir.

Les línies de vida s’han de revisar seguint les instruccions del fabricant. Normalment, solen fer-se inspeccions anuals, però la freqüència pot ser més gran depenent de l’entorn i les condicions de treball. La identificació amb codis QR ens permet que el client pugui revisar l’estat de cada equip i les revisions. A més el nostre departament de Revisions, informa de manera periòdica de les revisions a dur a terme a les seves instal·lacions per evitar tenir equips que puguin comportar algun risc.

Les revisions dels sistemes de seguretat per a treballs en altura les han de fer personal qualificat amb prou experiència que conegui perfectament aquests sistemes i/o que estigui acreditat pel fabricant.

Les baranes es consideren proteccions col·lectives. Tots dos solen ser sistemes complementaris, però en tot cas depèn del projecte que ha de fer un tècnic especialista. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa.

Sol·licitar un pressupost

Ompliu el següent formulari i us respondrem el més aviat possible per gestionar el vostre projecte.

  NOM

  COGNOMS

  EMAIL

  TELÈFON

  ASSUMPTE

  UBICACIÓ DE L'OBRA

  ADJUNTAR ARCHIVOS

  DESCRIPCIÓ DEL TREBALL