EQUIP DE SALVAMENT I ESPECIALS

ACCÉS disposa d’un gran assortiment de sistemes destinats a l’accés i l’evacuació a zones d’especial risc. Treballem colze a colze amb les millors marques del mercat i després d’una avaluació oferim la millor solució en cada cas.

Som muntadors oficials dels millors fabricants

TIPUS D’EQUIPS DE SALVAMENT I ESPACIALS

Sovint trobem zones on l’evacuació o l’accés de persones és el veritable risc. A ACCÉS entenem les situacions existents i dotem de recursos i els últims sistemes del mercat per adaptar-los a cada situació.

Els sistemes de braç pescant estan dissenyats per a aplicacions d’accés i recuperació a pous i espais confinats. El sistema inclou un braç pescant d’alta capacitat (de curt o llarg abast), una extensió de pal, una base pescant de tres peces i un suport per al muntatge de cabrestant.

Està construït amb materials lleugers com ara alumini d’alta resistència.

El pescant pivota per facilitar el rescat i es pot ajustar per a les limitacions de distàncies elevades. La base inferior s’ajusta per adequar-se a la majoria dels accessoris estàndard.
Certificació: EN795:2012B i CENTS16415:2013

En els treballs rutinaris de manteniment que es fan sobre camions o camions cisterna, cal comptar amb un sistema de seguretat anticaiguda adequat a l’activitat que s’estigui realitzant. Per a aquestes ocasions és important disposar d’estructures adaptades, que suportin aquests sistemes i garanteixin la seguretat de les persones.

Els nostres pòrtics estan dotats de línies de vida rígides i es poden instal·lar en qualsevol superfície que disposi de la resistència adequada o recórrer a sistemes de contrapesos.

Certificació: EN795:2012B

El pòrtic transportable fabricat en alumini CMU2000Kg permet assegurar a l’usuari mentre transita i es pot retirar en finalitzar els treballs. Està dotat de dos punts d’ancoratge mòbil que transcorren per la barra central i permeten la instal·lació de sistemes retràctils EN360. Es fabrica amb alçada regulable de 3,3 m a 4,5 m màxim i amb una amplada de bastidor de 2234 mm. Està dotat de rodes giratòries 360º amb bloqueig i coixinet de càrrega.

Certificació: EN795:2012B

El suport de seguretat fabricat en alumini/acer és un element de l’equip individual anticaiguda i és ideal per aixecar i moure càrregues de fins a 500 kg, com ara clavegueres o altres elements pesants en treballs de manteniment. Ha estat desenvolupat tant per al transport de càrregues com per a seguretat i rescats. Equipat amb punt d’ancoratge inclòs (incorporat a la part superior del dispositiu). Permet l’ús de fins a dos operaris simultàniament.

Certificació: EN795-TS 16415

El dispositiu de seguretat contra caiguda amb absorció d’energia integrada i funció de descens que, en combinació amb un arnès segons l’EN361, serveix per a la seguretat a la feina de les persones que corrin perill de caiguda, per exemple, per a la seguretat de persones en vehicles cisterna o en magatzems amb prestatgeries altes.

Després del procés de retenció, la persona accidentada baixa directament cap avall de manera segura a una velocitat d’uns 0,7 m/s.

Certificació: EN360 i EN341:2011-1-A

PREGUNTES FREQÜENTS

Les línies de vida són sistemes anticaigudes homologats i certificats destinats a la prevenció de caigudes de les persones quan es fan feines en altura. Són sistemes d’ancoratge flexible que utilitzen elements resistents que compleixen la normativa. Les línies de vida poden ser permanents o temporals.

El preu dels sistemes de seguretat depèn de cada tipus de projecte. Per a més informació poden posar-se en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa, estudiaran el seu cas i dissenyaran la millor solució, atenent en tot moment la normativa específica.

Per poder instal·lar sistemes de seguretat per a treballs en alçada es requereix personal que estigui capacitat que hagi estat format i que conegui perfectament el sistema a instal·lar. En ser instal·ladors autoritzats pels millors fabricants internacionals, disposem de solucions per a cada finalitat.

Les línies de vida poden ser fixes o temporals. Les línies de vida fixes poden ser horitzontals (segons l’EN 795:2012 classe C), verticals (segons EN 353). Les línies de vida temporals horitzontals es consideren EPIS i han de complir la classe B) EN 795:2012.

Les línies de vida homologades han d’estar testades i assajades per un fabricant complint la norma vigent. A més, han d’estar perfectament documentades per l’empresa instal·ladora o pel fabricant. Tots els nostres sistemes de seguretat estan identificats individualment i mitjançant una webapp, podem controlar in situ l’estat de cada equip, les revisions que s’han realitzat i qualsevol incidència que pugui sorgir.

Les línies de vida s’han de revisar seguint les instruccions del fabricant. Normalment, solen fer-se inspeccions anuals, però la freqüència pot ser més gran depenent de l’entorn i les condicions de treball. La identificació amb codis QR ens permet que el client pugui revisar l’estat de cada equip i les revisions. A més el nostre departament de Revisions, informa de manera periòdica de les revisions a dur a terme a les seves instal·lacions per evitar tenir equips que puguin comportar algun risc.

Les revisions dels sistemes de seguretat per a treballs en altura les han de fer personal qualificat amb prou experiència que conegui perfectament aquests sistemes i/o que estigui acreditat pel fabricant.

Les baranes es consideren proteccions col·lectives. Tots dos solen ser sistemes complementaris, però en tot cas depèn del projecte que ha de fer un tècnic especialista. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa.

Sol·licitar un pressupost

Ompliu el següent formulari i us respondrem el més aviat possible per gestionar el vostre projecte.

  NOM

  COGNOMS

  EMAIL

  TELÈFON

  ASSUMPTE

  UBICACIÓ DE L'OBRA

  ADJUNTAR ARCHIVOS

  DESCRIPCIÓ DEL TREBALL