Descripció del projecte

El Grup Accés aborda la implantació i certificació de sistemes contra caigudes com #líniesdevida i #punts d’ancoratge en una de les icones del Gòtic Barcelonès. Per fer la instal·lació s’ha recorregut al nostre departament d’enginyeria per minimitzar l’impacte visual i integrar els sistemes a l’edifici.

Detalls

> Data: 2016
> Ubicació: Barcelona
> Categoria: Línies de vida