PASSAREL·LES I
SALTS DE LLOP

EN ISO 14122

Les passarel·les són sistemes d’accés definitius dotats en molts casos de proteccions col·lectives tipus baranes o sistemes d’ancoratge com ara les línies de vida. Les fabriquem amb alumini i les podem fixar en tota mena de cobertes i estructures. El nostre departament tècnic dissenya i certifica aquest tipus d’elements adaptant-nos a les vostres necessitats.

Som muntadors oficials dels millors fabricants

TIPUS DE PASSAREL·LES I SALTS DE LLOP

Les passarel·les permeten accedir de forma segura en recorreguts que es considerin fràgils o bé presentin una morfologia irregular, aquestes podran dotar-se de baranes o, si no, sistemes contra caigudes paral·lels. Els “salts de llop” complementen aquest tipus de recorreguts i ens permeten superar diferents cotes o elements que dificultin un trànsit normal. Les fabriquem a mida i sota la normativa vigent EN ISO 14122-4.

Les passarel·les d’alumini permeten assegurar passatges a sostres fràgils o relliscosos.

Són resistents a l’oxidació i estan construïts segons el Decret Legislatiu 81/2008.

Equipat amb parapets per encàrrec, i amb accessos i dimensions que també pot decidir el client. La superfície per caminar estàndard és d’alumini antilliscant en forma d’ametlla o reixeta.

La capacitat és de 100 kg per ml, també segons la distància entre suports. Soldadura TIG certificada.
Certificació: EN ISO 14122-2 i E85-014 “Mitjans d’accés permanent a màquines i instal·lacions industrials. Part 3: Escales, escales d’esglaons i guardacossos”.

Les passarel·les d’encreuament són també conegudes com a “passos de llop”.

Es tracta d’equips per al pas d’obstacles el muntatge dels quals se subministra amb diferents peces i configuracions per crear un sistema de pas anticaiguda a mida, segur, d’acord amb la normativa d’adequació d’equips de treball a la diferent maquinària, obstacles o desnivells que poden provocar una caiguda als treballadors.

Aquest tipus de passarel·les de trànsit es fabriquen en alumini i inclouen esglaons antilliscants i baranes i es poden instal·lar en qualsevol classe de coberta, sigui xapa, fusta, o sigui simplement recórrer a sistemes de contrapesos per evitar fer forats.

Certificació: EN ISO 14122-3 “Mitjans d’accés permanent a màquines i instal·lacions industrials. Part 3: Escales, escales d’esglaons i guardacossos”.

PREGUNTES FREQÜENTS

Les línies de vida són sistemes anticaigudes homologats i certificats destinats a la prevenció de caigudes de les persones quan es fan feines en altura. Són sistemes d’ancoratge flexible que utilitzen elements resistents que compleixen la normativa. Les línies de vida poden ser permanents o temporals.

El preu dels sistemes de seguretat depèn de cada tipus de projecte. Per a més informació poden posar-se en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa, estudiaran el seu cas i dissenyaran la millor solució, atenent en tot moment la normativa específica.

Per poder instal·lar sistemes de seguretat per a treballs en alçada es requereix personal que estigui capacitat que hagi estat format i que conegui perfectament el sistema a instal·lar. En ser instal·ladors autoritzats pels millors fabricants internacionals, disposem de solucions per a cada finalitat.

Les línies de vida poden ser fixes o temporals. Les línies de vida fixes poden ser horitzontals (segons l’EN 795:2012 classe C), verticals (segons EN 353). Les línies de vida temporals horitzontals es consideren EPIS i han de complir la classe B) EN 795:2012.

Les línies de vida homologades han d’estar testades i assajades per un fabricant complint la norma vigent. A més, han d’estar perfectament documentades per l’empresa instal·ladora o pel fabricant. Tots els nostres sistemes de seguretat estan identificats individualment i mitjançant una webapp, podem controlar in situ l’estat de cada equip, les revisions que s’han realitzat i qualsevol incidència que pugui sorgir.

Les línies de vida s’han de revisar seguint les instruccions del fabricant. Normalment, solen fer-se inspeccions anuals, però la freqüència pot ser més gran depenent de l’entorn i les condicions de treball. La identificació amb codis QR ens permet que el client pugui revisar l’estat de cada equip i les revisions. A més el nostre departament de Revisions, informa de manera periòdica de les revisions a dur a terme a les seves instal·lacions per evitar tenir equips que puguin comportar algun risc.

Les revisions dels sistemes de seguretat per a treballs en altura les han de fer personal qualificat amb prou experiència que conegui perfectament aquests sistemes i/o que estigui acreditat pel fabricant.

Les baranes es consideren proteccions col·lectives. Tots dos solen ser sistemes complementaris, però en tot cas depèn del projecte que ha de fer un tècnic especialista. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb personal especialitzat de la nostra empresa.

Sol·licitar un pressupost

Ompliu el següent formulari i us respondrem el més aviat possible per gestionar el vostre projecte.

  NOM

  COGNOMS

  EMAIL

  TELÈFON

  ASSUMPTE

  UBICACIÓ DE L'OBRA

  ADJUNTAR ARCHIVOS

  DESCRIPCIÓ DEL TREBALL